Wee si mir ?

Den Enregistrement ass eng vun den dräi Steierautoritéiten nieft den direkte Steieren an der Douane.

Am Intérêt vun der Ëffentlechkeet suergt dës zweehonnert Joer al Administratioun dofir, datt

  • déi indirekt Steieren fair a korrekt erhuewe ginn (TVA, Enregistrementssteieren …)
  • am Kader vun Immobilientransaktiounen a Proprietéitsverhältnesser eng legal Sécherheet fir de Bierger an de Staat garantéiert ass (Hypothéikeregime, Domaines de l’Etat).

Mat senge modernen a efficacen Servicer steet den Enregistrement am Déngscht vun all Bierger a geet resolutt géint déijéineg vir, déi sech net un hir legal Verflichtungen halen.

De Fonctionnment vum Enregistrement läit an der Haaptsaach an den Hänn vu sengen Agenten, déi beméit sinn, mat allen disponibele Mëttelen (dorënner eng konstant Weiderbildung an deenen ëmmer méi komplexe Beräicher vun den neien Informatiouns- a  Kommunikatiounstechnologien) hirer Aufgab gerecht ze ginn an esou dës Verwaltung stänneg ze moderniséieren an der Zäit unzepassen.

D´VERWALTUNG OP EE BLÉCK

  •        TVA
  •        ENREGISTREMENT
  •        SUCCESSIONS
  •        DOMAINE DE L’ETAT
  •        BLANCHIMENT
  •        HYPOTHEQUES
  •        TAXE D’ABONNEMENT

 

Wéider Détailer fënns du op der Internetseit vum Enregistrement